Tik Trió logója


„... a gyerekkorba visszanyúló szoros barátság minden hangban, minden húr rezdülésében érezhető. “

       
Koncertek Multimedia Kapcsolat
Főoldal Pályafutás
Parlagi Renáta Kovács Judit

Tóth Luca Réka - életrajz

1989. 02. 24-én születtem Budapesten. Gyermekkoromat szülőfalumban Bugyi Nagyközségben töltöttem, jelenleg Budapesten élek.

Korán kapcsolatba kerültem a népzenével, a néphagyományokkal, mivel édesanyám óvónő, édesapám népzene-, ének-, technika tanár, és mind a ketten hagyományőrző népművészek. Nyarainkat a családdal, javarészt országos hírű népzenei táborokban töltöttük, és családias gyerek táborokat tartunk.

A népi ének, a néptánc mellett elkezdtem népi hegedűt tanulni 1995-ben, Jánosi Andrástól a Jánosi Együttes prímásától. 9 éves koromig rendszeresen oktatott a Bugyi Művelődési Házban, Bugyi Népzenei Műhely szakkör keretein belül.9 éves koromtól, 8 évet a Téka együttes, most a Szeret zenekar-, és a Vujicsics együttes prímásától Vizeli Balázstól tanultam, magántanítványként.

A zenéléssel párhuzamosan éneklek is a Kispántlika énekegyüttesben, több mint 15 éve.

Emellett minden lehetőséget megragadtam, hogy nyári táborokban tanuljak a népzenei élet, hagyomány ápolóitól és kiemelkedő tanár egyéniségeitől.

Nyaranta az országos hírű erdélyi táborokban megismerhettem sok prímás egyéniséget úgymint, Vajdaszentiványon: Horváth Elek bácsit, s Kalotaszentkirályon: Fodor „Neti” Sanyi bácsit, bepillanthattam pár napra Gyimesre is: itt megismerhettem Zerkula János bácsit. A Kallós Zoltán Alapítvány rendezésében- Válaszúton, pedig Kodoba Florint.2007-ben felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre, népi-vonós szakirányra, népi hegedű előadóművészeti szakra.


2008-ban megalapítottam a FelVonó zenekart.

Rendszeres táncházakat tartottunk a Fonó Budai Zeneházban, és az Aranytíz Művelődési Központban


2009-ben megalapítottuk kedves barátaimmal az Arató zenekart. Néptánc együtteseket kísérünk, táncházakban, lakodalmakban, ünnepségeken, születésnapokon muzsikálunk. Az elmúlt három évben rendszeresen Hangulatkoncerteket adtunk a Művészetek Palotájában, Sándor István néptánc szólistával kiegészítve műsorunkat.


Tóth Luca Réka

2010-től rendszeresen vállalok magántanítványokat Budapesten. Sikerül velük a gyakorlatban is elsajátítani mind azt, amit tapasztaltam a pályám során. Tapasztalataimat átadom nekik, s fejlesztem őket.


2010-2011 között a budafoki Szent Benedek Iskola népi hegedű magántanára voltam.


2010-ben megalakult a Csenkesz Néptáncegyüttes a párom, Sándor István vezetésével. Az együttesben én is aktívan részt veszek. A néptánc sokszínűségét, sokrétűségét tanuljuk, egy- egy falu táncából.


2011-től működik a Tik trio. Koncertjeinket sok népi hangszer és népdalok változatossága színesíti, igyekszünk bemutatni népzenénk sokszínűségét, sokrétűségét. Fontosnak tartjuk, hogy a közönség megismerje népi hangszereinket, népdalainkat, szokásainkat.


Rendszeres előadók vagyunk ezzel a formációval is a Művészetek Palotájában a Hangulatkoncertek alkalmával.


Tóth Luca Réka

2012-ben felvételt nyertem a Liszt Ferenc Zeneművészei Egyetem Tanár-Zenetanár Mesterképzésére.


2012-ben indultunk a „Fölszállott a páva 2012” c. nagy sikerű népzenei tehetségkutató versenyen, ahol az elődöntőig jutottunk.

Különdíjunk a Zenekápolna Kiadó által készített lemezen való közreműködés.


2013- ban Tik trioval az „Új élő népzene 2013” c. lemezen közreműködünk.

2013-2014 között a tatabányai Dallam Alapfokú Művészeti Iskolában tanítottam zenei előképzést, népi hegedűt és népi éneket.


2014-ben felvételt nyertem a Kőrösi Csoma Sándor Ösztöndíjra, 6 hónapos munkát folytathattam a népzene, néptánc révén magyarok és ausztrálok körében, Ausztráliában.

Munkám sokrétű és tartalmas volt, ahol újabb helyzetekben is kipróbálhattam, kamatoztathattam tudásom. Igyekeztem a népi hagyományainkat, a népzenénket, énekeinket előtérbe helyezni és ezt megosztani mindenkivel, gyerekekkel, felnőttekkel egyaránt.

Beindítottam egy népi hegedű kurzust, Tücsök tanoda néven, ahol kezdő és haladó gyermekeket oktattam.

Rendszeresen kísérő zenét biztosítottam a helyi néptáncegyütteseknek, fellépéseken, koncerteken közreműködtem a helyi zenekarral, a The Transylvaniacs- el.

Élőzenés délutánokat szerveztem a sydney-i Szent Erzsébet Idősek otthon lakói számára.

Tanítottam a flemingtoni Magyar Iskolában, a népszokásokról, hagyományainkról, magyar zenénk és népdalainkon keresztül.

Emellett számos magyar programon felléptem, segítettem, szerveztem a magyar közösségi rendezvényeken.

2015 nyarán kaptam kézhez a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen a kitüntetéses tanári diplomámat.

2015/2016-os tanévben két alapfokú művészeti zeneiskolába is felvételt nyertem, és ott tanítok, mint magyar népzene-, népi hegedű-, népzeneismeret-, népi ének tanár. Ez a két iskola, a budakalászi Zeneiskola és a Bocskai István Református Oktatási Központ.

Tóth Luca RékaKedves vidékeim, gyűjtések:Közelebb állnak hozzám az erdélyi tájegységek zenéi és énekei, ezek közül, ha kell választani – bár nehéz – kedves tájegységeim Mezőség, azon belül Szék és Magyarpalatka.

Emellett a Kis-Küküllők mente énekes, hangszeres anyaga is nagyon közel áll hozzám, úgymint: Magyarkirályfalva, Ádámos, Balázstelke.


Zenetanári szakdolgozatomat az erdélyi Közép-Vízmellék hangszeres és énekes anyagából írtam, mert nagyon érdekelt e különleges vidék zenéje, énekei, adatközlői, úgymint: Kozák József ádámosi prímás, Lukács Lajos királyfalvi prímás, Székely Király Mária és Németi Kati királyfalvi énekes, Miklós Samu küküllődombói táncos és énekes repertoárja.

Ezen a vidéken 2013-ban jártam először és láttam mennyire gazdag és sokszínű az ottani kultúra is. Alkalmam volt a helyi adatközlőkkel közösen muzsikálni, énekelni, táncot kísérni gyűjtések alkalmával (Küküllődombó, Magyarlapád, Magyarbece).Zeneakadémia szervezésében, gyűjtések alkalmával sok tapasztalatot szerezhettem a gyűjtések előkészítéséről, a gyűjtő utak megválasztásáról, a gyűjtés menetéről stb. Szakmai segítséget Richter Pál tanszékvezető és Dr. Pávai István adott.Tóth Luca Réka
  • Zoborvidék 2009. Kis-Küküllő mente 2013.

  • Magángyűjtések során; Gyimes 2006. Válaszút 2007. Szék 2012.

  • 2015 nyári gyűjtőkörút a Kis-Küküllő mentén.Terveim, céljaim:Közeli terveim között szerepel, hogy visszamegyek egy hosszabb gyűjtő útra, ahol komplexen vizsgálni szeretném, tánc-zene-ének kapcsolatát a Közép-Vízmellék területén.Együttesünkkel, a Tik trioval szeretnénk közös gyűjtő utakat szervezni.Szeretném felkészültségemmel, legjobb tudásomhoz mérten folytatni, fejleszteni a népzeneoktatást.Továbbá terveim között szerepel a kultúra minden területét hirdetni gyermekek, ifjak, felnőttek számára, hiszen nemzeti identitástudatunk alapja néphagyományaink és gyökereink ismerete.